top of page
  • От нашите системи за автоматизация могат да се възползват не само домове, но също така офиси, бизнес сгради и промишлени обекти. Фирма ДИКСИ ООД се свърза с нас, за да им оптимизираме разходите в техния нов офис и промишлена складова база. Спестяването на електроенергия ще бъде до 40% от разходите.

  • Програмирали сме умното осветление в офиса и складовата база така, че при определена осветеност, осветлението в дадено помещение не може да бъде пуснато. При понижаване на осветеността, работникът може да пусне осветлението и то се димира автоматично, на база околната и естествена светлина (опция). Биодинамичното осветление може да бъде настроено така, че да следи присъствието на работниците и да осветява автоматично зоните, в които има присъствие.

  • Чрез нашата BUS кабелна система ние автоматизирахме и управляваме:

  • Осветление с димиране.

  • Управление на рекуперация.

  • В промишлената складова база бяха заложени комбинирани сензори за движение DMD3 – за следене на движение, осветеност в помещение, димиране и др. функции. Функционалностите се управляват и следят през мобилен телефон на управителя или от фронт офиса на фирмата.

bottom of page