top of page

За този обект, е проектирана и изградена RF безжична система Smart Home.

Възможности:

  • Управление на климат контрол чрез автоматизиране задвижките на стенните радиатори. Добавени са стайни термостати във всяка една стая за по-прецизна настройка на температурата. Възможност за графици и дистанционно управление от мобилен телефон и всяко Smart устройство;

  • Димируемо LED осветление;

  • Управление на завеси;

  • Управление на кухненски уреди;

Системата във всеки един момент може да бъде надграждана с допълнителни функции и възможности, благодарение на безжичния си характер.

Предимства:

  • Инсталацията не изисква структурни промени.

  • С едно докосване, е възможно да активирате няколко команди едновременно според дадената ситуация или желание.

  • В рамките на един ден могат да бъдат дефинирани до пет регулируеми програми.

  • Системата може лесно да бъде разширена, за да включва нови устройства и функции.

bottom of page