top of page

В този обект инвеститорът пожела да оптимизираме разходите му за ел. енергия, като основният консуматор е осветлението в складово хале. В това складово помещение има изградени множество стелажи, на различни сектори. За да не свети цялото помещение постоянно, с помощта на нашата безжична RF система, ние монтирахме датчици за движение RFMD-100 между стелажите и секторите. Така осветлението работи в определени сектори, където се намира работника. Успяхме да оптимизираме разходите за ел. енергия, като инвеститорът има възможност да управлява осветлението също така по график и с отдалечен достъп, както и опцията да надгради във всеки един момент. 

bottom of page