top of page

Проектирахме обекта и използвахме безжичната система (RF) "Умен Дом", като я доставихме, монтирахме и направихме съответните настройки. Системата включва следните функции:

 • Управление на LED осветление:

  • LED Ленти;

  • Димируемо LED осветление;

  • LED осветление на кухненски шкафове;

  • ON/OFF осветление;

  • Градинско и фасадно LED осветление;

 • Инсталиран е сензор за здрачаване, който включва автоматично лампите вечер и сутринта ги изключва;

 • Управление на рекуперация по 0-10V, чрез управление на честотни преобразователи на SIEMENS;

 • Управление на системата против замръзване на водосточни тръби и улуци;

Към къщата е добавена  постройка, което също се управлява със системата за домашна автоматизация. Обекта е готов, завършен.

Нашите системи за Умен Дом, позволяват да бъдат надграждани във всеки един момент, както с безжични модули така и с жични. Обекта е завършен. 

bottom of page